I Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce

Julia Vikman i Olga Okudżawa

Julia Vikman i Olga Okudżawa

I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce - I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce

I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce – I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce

Julia Vikman - I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce

Julia Vikman – I Międzynarodowy Festiwal im. Bulata Okudżawy w Hajnówce